Proč dětská hřiště z akátu?

Akátové dřevo

Odolnost
Akát je nejodolnější dřevina proti dřevokazným houbám (hnilobě), rostoucí v mírném pásmu. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tyto jeho vlastnosti tkví v tom, že se jedná o dřevinu jádrovou. Jádrová část má ve stromě především mechanickou funkci a neobsahuje téměř žádné živiny, bělová část má vodivou funkci – rozvádí živiny. Po odstranění běli zůstává pouze kvalitní jádro a tím, že neobsahuje žádné živiny, je toto dřevo velmi odolné proti dřevokazným houbám i dřevokaznému hmyzu. Navíc obsahuje spoustu přírodních chemických látek (antioxidanty, fenolické látky…), které působí jako přirozená impregnace, a to v celém průřezu. Dalším plusem je, že se jedná o dřevinu nepůvodní (Severní Amerika), takže zde nemá žádné přirozené škůdce.

Stabilní povrch (netvoří třísky)
Akát má dvakrát více dřevní hmoty na svůj objem než například smrk. To znamená, že se jedná o dřevinu velmi tvrdou a houževnatou. Když se k tomu přidá ještě jeho pružnost a špatná nasákavost, vyjde nám nejvhodnější dřevina pro stavbu venkovních konstrukcí, která odolává povětrnostním podmínkám a styku se zemí i bez povrchové úpravy. O tom svědčí jeho dřívější použití: lesní oplocenky, výroba loukoťových kol, stavba vinic, lávky, turistické chodníky, ohrady, apod.

Využití akátu pro stavbu dětských hřišť
Výše uvedené vlastnosti akátového dřeva jsou zárukou dlouhé životnosti našich dětských hřišť. Ve spojení s použitím dalších kvalitních komponentů realizujeme téměř bezúdržbová hřiště.

Spojovací a ostatní materiály

Kov – veškerý spojovací materiál je minimálně žárově pokoven a části vystavené otěru (požární tyče, hrazdy, řetězy, apod.) jsou z kvalitní nerez oceli.

Lana – veškerá konstrukční lana (lezící sítě, lávky, lanové kolotoče, lanové pyramidy, apod.) jsou zhotovena z polypropylenových lan s ocelovým kordem.